[ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ][ คณะกรรมการ ][ สมทบทุน ]ผู้ใช้ระบบขณะนี้ : Unknown | สิทธิ์การใช้ระบบ : Unknown [ เข้าสู่ระบบ ]
ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลงานการประกวด “โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลม เทคโนโลยีต่ำ” และพระราชทานถ้วยรางวัล ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9
     วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักดอยตุงไปยัง ถนนบ้านป่าซางแสนสุดแดน – บ้านจะตี – ถนนบ้านผาจี อ่านต่อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันมีแพะ อ่านต่อ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ประจำปี 2559
     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม อ่านต่อ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทำงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”
     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นาย สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทำงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท’’ เนื่องจากที่เป็นหน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชดำริ อ่านต่อ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และมอบรางวัล เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และมอบรางวัล เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา อ่านต่อ
[ ดูทั้งหมด ]

รายงานข้อมูลโครงการ

สรุปข้อมูลโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาที่อยู่ในระบบ มีดังต่อไปนี้

     ภาค จำนวน(โครงการ)
 กรุงเทพมหานคร 18
 ภาคกลางและภาคตะวันออก 93
 ภาคเหนือ 46
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14
 ภาคใต้ 38
 ต่างประเทศ 1
พัฒนาโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก)
Developed by Hydro and Agro Informatics Institute (HAII)